Suwinet audit

Gemeenten zijn -als gebruikers van Suwinet- verantwoordelijk voor het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen. Uit recente onderzoeken van de Inspectie SZW is naar voren gekomen dat de beveiliging van Suwinet bij veel gemeenten niet op orde is. De Minister heeft daarom de gemeenteraden opgeroepen hun colleges te controleren of de informatiebeveiliging ook daadwerkelijk op orde is.

Bij de gemeenten ligt nu de verantwoording om de SUWI implementatie door te lichten. Duijnborgh Audit verricht audits en pre-audits of kan de gemeente helpen bij het opzetten van een gedegen SUWI-implementatie op het gebied van informatiebeveiliging.

Duijnborgh heeft veel ervaring binnen de Suwinet keten. Zo voerden wij van 2010 tot 2016 bij het Inlichtingenbureau jaarlijks de EDP-audit uit naar de beveiliging van Suwinet. Dit doen we sinds 2015 ook voor het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). We weten dus als geen ander wat er speelt in deze informatieketen!

Voor gemeenten hebben wij een Quickscan ontwikkeld waarmee de gemeente enerzijds voldoet aan haar verantwoordingsverplichting, en waarbij zij tevens (intern) wordt geïnformeerd over de eventuele risico’s die de gemeente loopt bij het gebruik van Suwinet.

Voor een vaste -lage- prijs, voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

– Uitvoeren van een Quickscan naar de status van informatiebeveiliging Suwinet

– Opstellen van een managementletter voor intern gebruik bij de gemeente

– Opstellen van verbeteradviezen voor een adequate beveiliging van Suwinet.

Ook kunnen wij voor gemeenten een formele EDP-audit uitvoeren. Wij hanteren daarbij eveneens scherpe tarieven.

 
Wilt u meer weten over onze dienstverlening betreffende Suwinet audits? Bel ons dan op nummer 088 – 160 1700. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.