ISO-27001

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. ISO 27001 kan gebruikt worden om de informatiebeveiliging in te richten. De norm staat voor een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging op basis van een Information Security Management System (ISMS). Met ISO 27001 certificering kunnen organisatie richting hun opdrachtgevers aangeven dat het informatiebeveiligingsproces wordt beheerst en gegevens van de opdrachtgever goed zijn beveiligd.

De norm ISO 27000 / 27001 is van toepassing op iedere organisatie met uitzondering van organisaties in de zorgsector. Voor de zorgsector is de norm NEN 7510 van toepassing.

Onze zusterorganisatie Duijnborgh Certification is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en kan uw organisatie tegen de norm ISO-27001 certificeren.

Kijk voor meer informatie over certificering tegen de norm ISO-27001 op de site van Duijnborgh Certification.