Data-analyse

“Slimmer omgaan met informatie en zo uw bedrijfsvoering verbeteren”. Dat is het hoofddoel van een data-analyse.

Ons team van data-analisten, IT-auditors en bedrijfskundigen houdt zich bezig met het uitvoeren van geavanceerde data-analyses. Dit omvat onder meer het koppelen en analyseren van bestaande informatie. Met onze kennis en expertise op het vlak van data-analyse ondersteunen wij organisaties om meer kennis uit bestaande gegevens te halen. Informatie wordt toegankelijker gemaakt zodat patronen zichtbaar worden die voorheen onopgemerkt bleven. Door onze creatieve toepassingen is data-analyse een echte business enablergeworden.

We leven in het informatietijdperk. De hoeveelheid beschikbare informatie en complexiteit neemt enorm toe waardoor het overzicht vaak ontbreekt . Data-analyse schept orde en overzicht in gegevens door deze te rangschikken en onder te brengen in gestructureerde databestanden. Aan de hand van specifieke, duidelijk omkaderde vragen, analyseren we de gegevens. Daardoor ontstaat begrip en inzicht in de processen waarvan men kennis wil verkrijgen. Aan de hand van dit inzicht kan het proces beter worden beheerst, of -waar nodig- worden bijgestuurd. Data-analyse vindt plaats op basis van “platte data”, dus een uitvoer uit het programma waar u uw gegevensverzameling mee beheert.

Wat kunnen wij met data-analyse voor u betekenen?

U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

• Een analyse van de verkoop- en inkoopprocessen om inzicht te krijgen hoe processen presteren en wat de resultaten per artikelgroep en productgroep zijn omdat marge doelstellingen niet worden gerealiseerd.

• Uit historische gegevens kunnen trendanalyses opgebouwd worden welke u in staat stellen een forecast te maken en strategische commerciële beslissingen te nemen.

• Een volledige analyse van gegevens om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld aantallen, leeftijdsopbouw, taalopbouw, etc. U ontvangt een handzaam rapport met grafieken en tabellen.

• Zowel klant als controlerend accountant zien steeds vaker in dat het belang van IT voor de jaarrekeningcontrolegroter wordt. Hierbij dienen die systemen in de analyse te worden betrokken die rechtstreeks hun doorwerking hebben op de financiële rekeningen. Volledigheid van opbrengsten staat hierbij centraal. De inzet van data-analyse richt zich op:

o Journal entry testing: analyse op de journaalposten;

o Administratieve verschillen (tussen de winst/verliesrekening en de balansrekening);

o Vinden van aansluitingen tussen de primaire (financiële) systemen;

• Uitzonderingsrapportages: U heeft een picklijst nodig, bijvoorbeeld van alle records zonder barcode. Met deze lijst kunt u vervolgens door de collectie lopen om het betreffende item of object op te sporen.

• Een overzicht van elk signatuur in uw bestand dat niet volgens de interne voorschriften is opgebouwd.

• Uw bedrijfsprocessen vereisen een zeer hoge betrouwbaarheid van de gegevens. Door (semi) automatische controles worden fouten in de data opgespoord en geanalyseerd. De data-analist levert zo een cruciale bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van (financiële) bedrijfsinformatie.

• Een analyse van de wijze waarop het strategisch beleid in de IT-architectuur is doorgevoerd. Door verschillende opvattingen over de rol die IT systemen moeten innemen, gebeurt het namelijk vaak dat de focus op het beleid vertroebelt. Dit kan leiden tot niet sluitende interfaces tussen verschillende applicaties, end-to-end controle-mechanismen die niet werken of bestaan, extra handmatige acties die uitgevoerd worden, onbevoegde toegang van gebruikers tot vertrouwelijke gegevens, et cetera.

Op de download pagina vindt u o.m. onze Data-analyse Whitepaper.

 
Wilt u meer weten over onze dienstverlening betreffende data-analyse? Bel ons dan op nummer 088 – 160 1700. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.