Legal

Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Duijnborgh Audit b.v. Alle gegevens op deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, pictogrammen of html-code, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van de onderneming of derden. U mag deze gegevens gebruiken voor persoonlijke doeleinden overeenkomstig de wetsregels van het intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de informatie op de website van de onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is verboden.

Vragen
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande kunt u contact opnemen met info@dbaudit.nl