Operational audit

Door snelle groei van de onderneming en/of het besturen op afstand bestaat er een risico dat de grip van het management op de effectiviteit en efficiency van de organisatie vermindert. Hoe zeker is het dat de organisatie de doelstellingen nog wel zal behalen?

Wat is een Operational Audit?
Een operational audit is een onderzoek naar de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen die het management treft om redelijke zekerheid te geven dat de overeengekomen doelstellingen van de bedrijfsprocessen worden bereikt. Operational audit richt zich niet op de prestaties zelf, maar op de interne organisatie en het daarin opgenomen beheersingssysteem. Dit systeem moet waarborgen dat de gewenste doelen worden bereikt. Bij een operational audit kijken we in hoeverre het ‘Management Control Systeem’ functioneert. Wij onderzoeken daarbij niet alleen de inrichting en aansturing van de organisatie, maar ook de opzet en kwaliteit van allocatie-, informatie-, communicatie- en controlesystemen (oftewel de bestuurlijke beheersorganisatie).
Vragen die beantwoord (kunnen) worden:

  • In hoeverre is de organisatie in control ?
  • In hoeverre is de organisatie zich bewust van “wat ze wil”,
  • en “hoe ze dat gaat doen”
  • en hoe zeker is ze dat het ook efficiënt en effectief gebeurt?

Voordelen van een Operational audit:
• De organisatie krijgt de beschikking over beheersingsmaatregelen en monitoring mogelijkheden die nodig zijn om de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie met redelijke zekerheid te kunnen realiseren.
• Operational audit rapporten zijn een essentiële aanvulling op de financiële rapportages.
• Met een operational Audit wordt de organisatie in staat gesteld de bedrijfsrisico’s te doorlopend te identificeren en onder controle te krijgen.

Op de download pagina vindt u o.m. onze Operational Audit Whitepaper.
 
Wilt u meer weten over onze dienstverlening betreffende Operational audits? Bel ons dan op nummer 088 – 160 1700. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.