Continuous monitoring

Wij voeren voor organisaties periodieke controles uit (continuous monitoring of continuous auditing) waarmee wordt voorkomen dat pas aan het einde van het jaar blijkt dat beheersmaatregelen niet goed gewerkt hebben.

Bestuurders en directies van organisaties dienen steeds vaker aan ‘derde partijen’ (toezichthouders, holdingmaatschappijen, beleggers, klanten, etc.) verantwoording af te leggen omtrent de beheersing van bedrijfsprocessen en de kwaliteit van de dienstverlening. Vaak wordt de EDP audit 1x per jaar uitgevoerd, en wel aan het einde van het jaar, waarbij teruggekeken wordt of in de afgelopen periode (meestal het boekjaar) de beheersmaatregelen effectief hebben gewerkt. In het meest gunstige geval vindt enige tijd daarvoor een pre-audit plaats, maar feit blijft dat de uitkomst van de EDP audit vaak vervelende verrassingen kent. De kans dat het Assurance-rapport een negatief oordeel bevat is groot, en een kans om dit te herstellen is niet meer aanwezig.

Om bovenstaande voor uw organisatie te voorkomen, hebben wij een dienst ontwikkeld waarbij wij tussentijds -gedurende het gehele (boek)jaar- vaststellen welke maatregelen wel en welke niet goed werken. De controlewerkzaamheden worden periodiek (bijvoorbeeld 1 x per 2 maanden) in de organisatie uitgevoerd. Het controleprogramma wordt klantspecifiek opgesteld aan de hand van de producten van uw organisatie en de beheerprocessen daaromheen.

Het controleprogramma is heel flexibel, dat wil zeggen dat de controlewerkzaamheden worden verscherpt als er tijdens een controle (te) veel afwijkingen worden geconstateerd, en vice versa. Verscherping kan betekenen dat de steekproef wordt vergroot, de controleperiodiciteit wordt verhoogd, et cetera.

Het effect van de controlewerkzaamheden is tweeledig: enerzijds worden de eerdergenoemde verrassingen vrijwel geheel uitgesloten, anderzijds worden de verantwoordelijke medewerkers continue bewust gemaakt van het belang van kwalitatief goed beheerde bedrijfsprocessen. Dit laatste wordt mede bereikt doordat de ‘vreemde ogen’ van de auditor de organisatie beter aanzetten tot het verbeteren van prestaties (‘vreemde ogen dwingen’).

Op de download pagina vindt u o.m. onze Continuous Monitoring Whitepaper.

 
Wilt u meer weten over onze dienstverlening betreffende continuous monitoring? Bel ons dan op nummer 088 – 160 1700. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.