ENSIA

Gemeenten krijgen te maken met een steeds groter wordende verantwoordingsplicht wanneer het gaat om Informatiebeveiliging in de breedte. De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) moet de gemeenten gaan helpen en laat zich duiden als de zogenaamde verticale verantwoording.
filesharing

Maar wat komt er nu echt op u af? En waar moet rekening mee gehouden worden in termen van de juiste kennis en de benodigde inspanning? Wellicht is uw gemeente al aardig op weg met het implementeren van de BIG, maar wil dat ook zeggen dat automatisch alle vragenlijsten van de zelfevaluatie tot een goed einde zullen komen? Duijnborgh Audit biedt de helpende hand:

Ondersteuning van de coördinator
Door jarenlange ervaring in de publieke sector en het uitvoeren van audits rondom deze materie, weten wij wat er speelt binnen overheidsland en kunnen wij de coördinator in alle facetten ondersteunen. Samen met de coördinator voeren wij een gap-analyse uit om te kijken wat de status is van de uitgevoerde werkzaamheden.

Waar gemeenten in volle macht bezig zijn met de implementatie van de BIG, gaan wij na in hoeverre deze voldoende is doorgevoerd om te voldoen aan de normen die vanuit de verschillende ENSIA vragenlijsten gesteld worden. Indien de noodzaak er is, bieden wij richtinggevend advies voor zover dit binnen onze auditrol past: de juiste implementatie van processen, het adequaat documenteren van controle informatie en het creëren van bewustzijn voor Informatiebeveiliging binnen de organisatie horen hier onder andere bij. Op deze manier ben u in staat een gedegen Collegeverklaring op te stellen.

Assurance rapport
Nadat we u op de goede weg hebben geholpen om de zelfevaluatie succesvol te kunnen uitvoeren, volgt het afgeven van een Assurance verklaring door een erkende IT-auditor. De scope zal zich voor 2017 beperken tot de DigiD en het SUWInet. Uiteraard verzorgen wij deze audit voor u. Met onze brede kennis van DigiD en SUWInet (wij voeren jaarlijks voor een groot aantal gemeenten de DigiD-audit uit en participeren in de werkgroep DigiD van de NOREA) zorgen wij voor een efficiënte audit en een rapportage die op alle vlakken voldoet aan de gestelde eisen.

Dienstverlening
Naast dat wij een gedegen oordeel vormen over de normatiek, kenmerkt onze dienstverlening zich als persoonlijk, flexibel en meedenkend. Duijnborgh audit gaat niet voor de snelle meters maar hecht waarde aan een optimale klantrelatie en een structurele samenwerking. De tijdlijn voor 2017/2018 ziet er als volgt uit:

Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, neem dan contact op met Vincent van der Velde of Mohamed El Aarbaoui van Duijnborgh Audit op telefoonnummer 088-1601700.