Nictiz over ZSP-kwalificatietraject

“Duijnborgh Audit heeft, als EDP auditorganisatie, de eerste zorgserviceproviders (ZSP) geaudit op basis van de door Nictiz opgestelde eisen. Dankzij de betrokkenheid van Duijnborgh Audit zijn dit geslaagde trajecten geweest. Duijnborgh is een uiterst plezierige partij om mee samen te werken. De ZSP-audits vinden plaats op basis van een aanbestedingstraject op basis waarvan de EDP auditpartij wordt geselecteerd, aldus Maaike Schnabel, projectleider contracten en kwalificaties Nictiz. Dit gebeurt aan de hand van vooraf door Nictiz gedefinieerde criteria. Op dit moment hebben zowel Duijnborgh Audit als BDO CampsOber een aantal ZSP-audits uitgevoerd. De toewijding van Duijnborgh heeft er toe geleid dat de documentatie voor zorgserviceproviders op een aantal punten is verbeterd.”

Maaike Schnabel, Projectleider ZSP-audits NICITZ

Over Nictiz: “De zorg krijgt een menselijk gezicht als informatie nergens meer een beperkende factor is. Als het nationale knooppunt en kenniscentrum voor ICT en innovatie in de zorg, zet Nictiz zich hiervoor in. Een belangrijke spil voor de elektronische communicatie in de zorg is het landelijk schakelpunt, dat Nictiz beheert. Via het landelijk schakelpunt beschikt iedere geautoriseerde zorgverlener op een eenvoudige, veilige en betrouwbare manier over relevante gegevens van de patiënt, op ieder moment van de dag, waar dan ook in Nederland. Nictiz ontwerpt met en voor de sector de landelijke standaarden voor elektronische communicatie in de zorg, ondersteunt de sector om te komen tot werkende ICT-toepassingen met landelijk rendement en draagt actief bij aan beleidsvorming voor ICT in de zorg op nationaal en internationaal gebied. Zie voor meer informatie www.nictiz.nl.