PK Automatisering over ZSP-kwalificatietraject

“En dan is de dag aangebroken! Een extern audit bureau komt op bezoek om te beoordelen of er aan de beoogde kwaliteitseisen van de overheid wordt voldaan. Het is als een soort examen, maar dan niet individueel maar als organiek. Een ieder voelde toch een lichte spanning. Gaan de anderhalf jaar voorbereiding zijn vruchten afwerpen? Systematisch ging Duijnborgh Audit aan de slag. Vanuit een positieve benadering werd er gezocht naar on- en volkomenheden. De juiste mensen werden in stelling gebracht en de opbouwende kritiek werd ter harte genomen en verwerkt. Tijdens de audit groeide PK in haar overtuiging dat de voorbereidingen voor deze certificering de juiste waren. Doortastend, minutieus, bescheiden, betrokken en vasthoudend zijn de woorden die ik Duijnborgh Audit toeschrijf. PK Automatisering heeft de audit als prettig ervaren, we zijn er in mentaal opzicht door gegroeid.”

Jack Paas, Algemeen directeur PK Automatisering

Over PK AUtomatisering: PK is zich als organisatie bewust van de hoge eisen die gesteld worden aan een Zorg Service Provider. Daarom is onze helpdesk goed bereikbaar op kantoortijden. Afhankelijk van het diensten niveau is ook 24 uur per dag bereikbare ondersteuning een mogelijkheid, zowel op praktisch gebied om storingen te verhelpen als op mondelinge ondersteuning. Ook besteden wij veel aandacht aan informatiebeveiliging aangezien dit van groot belang is in de zorg. – meer informatie over PK Automatisering is verkrijgbaar bij de heer Jack Paas, directeur van PK Automatisering, telefoon 0592 – 37 65 65 en vindt u op www.pk.nl