RijnmondNet over ZSP-kwalificatietraject

“Duijnborgh Audit heeft de audit bij RijnmondNet uitgevoerd in het kader van de ZSP kwalificatie”, begint Ebo Aling, Projectleider van het kwalificatietraject ZSP RijnmondNet. “Stichting RijnmondNet is per 4 oktober 2007 door het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) gekwalificeerd tot Zorg Service Provider (ZSP). Een ZSP voldoet aan de landelijke normen om de netwerkverbinding tussen een zorgaanbieder en het Landelijk SchakelPunt (LSP) te mogen verzorgen. RijnmondNet is met deze kwalificatie de eerste niet commerciële netwerkdienstverlener in Nederland, die dit keurmerk mag dragen op basis van alle gestelde eisen. Om aan de ZSP eisen van NICTIZ te voldoen vraagt de nodige aanpassingen en mogelijk investeringen. NICTIZ laat als onderdeel van de kwalificatieprocedure een audit op de toepassing van de eisen uitvoeren. Deze audit is door Frank Kossen en Jeroen Meulendijks van Duijnborgh Audit uitgevoerd. RijnmondNet beschouwt de waarde van de audit breder dan alleen het behalen van de ZSP kwalificatie. Wij hebben het audit traject als een prettige vorm van samenwerking ervaren. Een traject dat voor RjjnmondNet leerzaam is geweest. Wij hebben aan de hand van de adviezen van Duijnborgh Audit onze dienstverlening verder kunnen professionaliseren en verbeteren. De uitkomst van de audit geeft uiteindelijk zekerheid en vertrouwen aan de afspraken (in overeenkomsten en procedures) die met opdrachtgevers / leveranciers en intern bij RijnmondNet gemaakt zijn. Duijnborgh Audit heeft ook een aantal aanbevelingen gedaan die RijnmondNet helpen “zwakke schakels” te verbeteren.”

Ebo Aling, Projectleider ZSP kwalificatietraject RijnmondNet

Over RijnmondNet: Stichting RijnmondNet verzorgt al ruim 10 jaar het elektronisch berichtenverkeer tussen zorginstellingen in de regio Rijnmond. Stichting RijnmondNet treedt namens de aangesloten zorginstellingen in Rijnmond op als dienstverlener voor alle informatie-uitwisseling om geïntegreerde zorg in de zorgketens in de regio te ondersteunen. Aangesloten zorgaanbieders zijn onder meer ziekenhuizen, apothekers, zorginstellingen, huisartsen en fysiotherapeuten. Voor meer informatie over de kwalificatie tot ZSP van RijnmondNet kunt u contact opnemen met Frans van Tilburg per mail via f.vantilburg@rijnmondnet.org of per telefoonnummer via 010-2886370. – meer informatie over RijnmondNet vindt u op https://www.rijnmondnet.org