DUNEA over audit software ontwikkeltraject

“Duijnborgh Audit heeft eind 2011 een IT-audit voor Dunea uitgevoerd. Zij hebben in het traject heel goed meegedacht en zich flexibel opgesteld. De aanleiding was een softwareontwikkeltraject dat –door allerlei oorzaken- niet liep zoals het zou moeten lopen, en uiteindelijk was bij Dunea het vertrouwen in een goede afloop verdwenen. Het vaststellen van de aanpak en scope van de audit is een lastige klus geweest, omdat de uitgangspunten van Dunea en van de softwareontwikkelaar nogal uiteen liepen. Hierin heeft Duijnborgh heel goed meegedacht en zich flexibel opgesteld. Het onderzoek is door Frank Kossen en Dennis Wolthuis van Duijnborgh Audit op een deskundige, onafhankelijke en voor alle partijen prettige wijze uitgevoerd. Met het rapport hebben wij voldoende inzicht gekregen in wat er fout is gegaan, en kunnen wij samen met de ontwikkelaar het traject weer opstarten.”

Rebecca van Es, Afdelingsmanager Informatiemanagement DUNEA

Over Dunea: Dunea produceert en levert lekker drinkwater aan circa 1.2 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dunea beheert de prachtige duinen tussen Monster en beschermt daar de drinkwaterwinning. https://www.dunea.nl