SKAR over Quickscan IT-continuiteit

“Duijnborgh Audit heeft bij Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio(Skar) een CEM Quickscan en Zelfevaluatie uitgevoerd, beide gericht op de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking (ICT). De uitkomsten van de Quickscan en de Zelfevaluatie hebben mij, als manager Bedrijfsvoering van Skar, aanvullend inzicht gegeven in de mate waarin de organisatie afhankelijk is van haar automatisering en of zij voldoende is voorbereid op ICT-verstorende incidenten. Op basis van de bevindingen zijn wij dan ook in staat de om binnen nog vast te stellen (financiële) kaders de continuïteitsmaatregelen op een hoger plan te brengen. Dit onderzoek duurde enkele dagen, waarvan één dag op de locatie van Skar. Het beroep dat hierbij op de medewerkers van Skar werd gedaan, bleef beperkt tot enkele uren”

Andre van den Ban, Manager Bedrijfsvoering Skar

Over Skar: Kinderopvang SKAR biedt op 50 locaties in de gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe en Lingewaard opvang. Wekelijks worden gemiddeld 4.000 kinderen op een vertrouwde plek opgevangen. Ruim 500 professionele medewerkers worden ingezet om op locatie of thuis optimale zorg en aandacht te bieden. Lees meer over Skar ophttps://www.skar.nl