Supported encryption methods

Hieronder vindt u een overzicht van de door onze Secure Fileserver ondersteunde platformen.

supported-encryption-methods

Disclaimer: wij volgen de door instanties als NCSC en NIST uitgegeven beveiligingsadviezen op de voet en geven daar in de meeste gevallen zo snel mogelijk opvolging aan. De opvolging is echter mede afhankelijk van de uitkomst van onze eigen inschatting van de risico’s welke worden afgewogen tegen eisen ten aanzien van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening.