Project audit

Een projectaudit biedt de projectsponsor, de projectmanager, en het projectteam een tussentijds overzicht van wat goed is gegaan en wat er verbeterd moet worden om het project met succes te kunnen voltooien.

Indien de projectaudit wordt uitgevoerd aan het einde van een project, kan deze worden gebruikt voor het vaststellen van de succescriteria voor toekomstige projecten. Deze evaluatie toont aan welke elementen van het project met succes werden beheerd en wat anders en beter kon. Dit zal de organisatie helpen in niet dezelfde fouten te maken bij toekomstige projecten.