Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd

Den Haag, oktober 2011 – NEN heeft, in nauwe samenspraak met verschillende partijen uit de zorgsector – onder consensus de nieuwe afspraken voor informatiebeveiliging in de Zorg vastgelegd in de NEN 7510:2011.

De nieuwe versie is volgens verschillende partijen beter leesbaar dan de vorige versie en biedt nu in één document alle eisen aan die nationaal en internationaal gelden voor informatiebeveiliging in de zorg.

De gereviseerde norm is de herziening van NEN 7510:2004 en de daaraan gerelateerde NEN 7511-serie uit 2005. De herziene norm is tevens de Nederlandse variant van NEN-EN-ISO 27799, die aanwijzingen geeft voor het toepassen van de ‘Code voor informatiebeveiliging’ (NEN-ISO-IEC 27002) in de gezondheidszorg. Inhoudelijke wijzigingen zijn onder andere een normatief hoofdstuk over risicomanagement (conform ISO 27005) en een normatief hoofdstuk over kwaliteitsmanagement (conform ISO 27001).

bron: NEN