Infrastructuur medische gegevensuitwisseling voortgezet

Den Haag, 14 december 2011 – Het bestuur van Nictiz heeft besloten dat de infrastructuur voor gegevens- uitwisseling in 2012 in gebruik blijft….

Na een eerder genomen besluit op 8 november 2011, om te stoppen met de infrastructuur omdat onvoldoende financiele garanties waren verkregen, kondigde Minister Schippers op 8 december aan dat het LSP blijft bestaan en zal worden gefinancierd door de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. De NPCF, VHN, LHV, KNMP richten de Organisatie van Zorgaanbieders op die de infrastructuur zal gaan beheren. De eerstkomende twee jaar financiert VWS het LSP nog voor 3,5 ton per jaar mee. Ook betaalt VWS het eerste jaar nog 1,5 miljoen voor de overgangsperiode van het klantenloket.

Inmiddels hebben verschillende partijen wel hun afkeuring geuit tegen dit plan, dat door sommigen een schoffering van de Eerste Kamer wordt genoemd.Er zijn echter ook voorstanders die het een groot pluspunt vinden dat patiënten nu zelf aan kunnen geven of zij worden opgenomen in het informatiesysteem.

Infrastructuur medische gegevensuitwisseling voortgezet

Den Haag, 14 december 2011 – Het bestuur van Nictiz heeft besloten dat de infrastructuur voor gegevens- uitwisseling in 2012 in gebruik blijft….

Na een eerder genomen besluit op 8 november 2011, om te stoppen met de infrastructuur omdat onvoldoende financiele garanties waren verkregen, kondigde Minister Schippers op 8 december aan dat het LSP blijft bestaan en zal worden gefinancierd door de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. De NPCF, VHN, LHV, KNMP richten de Organisatie van Zorgaanbieders op die de infrastructuur zal gaan beheren. De eerstkomende twee jaar financiert VWS het LSP nog voor 3,5 ton per jaar mee. Ook betaalt VWS het eerste jaar nog 1,5 miljoen voor de overgangsperiode van het klantenloket.

Inmiddels hebben verschillende partijen wel hun afkeuring geuit tegen dit plan, dat door sommigen een schoffering van de Eerste Kamer wordt genoemd.Er zijn echter ook voorstanders die het een groot pluspunt vinden dat patiënten nu zelf aan kunnen geven of zij worden opgenomen in het informatiesysteem.