Disclaimer

De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Duijnborgh Audit accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze site. Duijnborgh Audit is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onvolledige of onjuiste informatie en voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. De site wordt periodiek aangevuld en geactualiseerd. Aan de op deze site gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie, afbeeldingen en foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Duijnborgh Audit verder worden verspreid of openbaargemaakt.

Duijnborgh Audit kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen of andere schadelijke componenten op of via deze website zich voordoen en/of zich verspreiden. Evenmin is zij verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt of van de ter informatie opgenomen links.

Alle persoonsgegevens die u via deze website verstrekt – bijvoorbeeld via het contactformulier – zullen worden behandeld conform de wetgeving inzake de bescherming van de privacy. Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Door het gebruik van deze website accepteert u de voorwaarden die in de disclaimer vermeld staan.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze site kunt u mailen naar info@dbaudit.nl.