Certificeren

Duijnborgh Certification BV is onze onafhankelijke en onpartijdige organisatie die zich bezig houdt met certificatie activiteiten.

Cruciaal bij het uitvoeren van certificatiewerkzaamheden zijn volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De Directies van Duijnborgh Audit en Duijnborgh Certification tonen dan ook grote betrokkenheid bij het waarborgen van een onafhankelijk en onpartijdig opereren van Duijnborgh Certification. Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Duijnborgh Certification te garanderen is onder andere een toezichthoudend orgaan ingesteld: de Commissie van Toezicht (CvT).

Een certificaat of verklaring levert vaak direct toegevoegde waarde op. Dat geldt voor ondernemingen die bijvoorbeeld software ontwikkelen voor derden; op basis van het certificaat krijgt de software een kwaliteitskeurmerk dat doorslaggevend kan zijn bij de eventuele aanschaf door klanten. Ook ondernemingen die processen uitbesteden aan serviceorganisaties zoals bijvoorbeeld het uitbesteden van de financiele administratie aan een externe organisatie) kunnen om een oordeel vragen over de wijze waarop de serviceorganisatie de uitbestede processen beheerst. Dit oordeel betreft dan vaak de kwaliteit van de interne beheersing (zowel van geautomatiseerde als niet geautomatiseerde processen).

Duijnborgh Certification richt zich primair op certificering tegen ICT-gerelateerde normen, waaronder de ISO-IEC 27001 norm (de Code voor Informatiebeveiliging) en de NEN7510 norm (informatiebeveiliging in de zorg). Verder certificeren wij tegen de norm ten aanzien van de Operationele bedrijfscontinuiteit (ISO 22399), maar ook tegen de normen voor ICT Servicemanagement en ISO9126 (kwaliteit van software).

website van Duijnborgh Certification.