NEN 7510

De NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De NEN 7510-1 is uitgebracht in november 2017. In deze herziening is de ISO/IEC 27001 als startpunt genomen en zijn nadere aanwijzingen en aanscherpingen voor het (ver)werken van/met patiëntgegevens opgenomen.

Onze zusterorganisatie Duijnborgh Certification certificeert organisaties tegen de NEN7510 in combinatie met een ISO 27001 certificering of los daarvan.

Kijk voor meer informatie over certificering tegen de norm NEN-7510 op de site van Duijnborgh Certification