NEN 7510

De NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op ISO 27001 / 27002.
Voor de zorgsector geldt dat er specifieke extra aandachtspunten zijn, zoals bescherming van patiëntgegevens.

De NEN 7510:2011 is uitgebracht in oktober 2011. In deze herziening is de meest recente versie van NEN-ISO/IEC 27002 als startpunt genomen, zijn de aanwijzingen en aanscherpingen uit NEN-EN-ISO 27799 daarop aangebracht voor de Nederlandse situatie en is waar nodig aanvullende tekst uit de eerdere versie van NEN 7510 en NEN 7511 opgenomen.

Onlangs is de NEN 7510:2011 geaccrediteerd, wat betekent dat de certificering onder toezicht van de Raad voor Accreditatie plaatsvindt.

Onze zusterorganisatie Duijnborgh Certification heeft een licentieovereenkomst met NEN ondertekend (accreditatie in aanvraag). Hiermee hopen wij als een van de eerste certificerende instellingen door de Raad voor Accreditatie te worden geaccrediteerd voor NEN 7510.

Kijk voor meer informatie over certificering tegen de norm NEN-7510 op de site van Duijnborgh Certification