Privacy impact assessment (PIA)

Den Haag, 29 oktober 2012 – In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA is opgenomen dat online privacy beter moet worden beschermd. Hiervoor krijgt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meer bevoegdheden om de privacy te waarborgen en te handhaven.

De uitwerking binnen het regeerakkoord is een verbreding van de motie- Franken waarmee de overheid privacybeperkende maatregelen vooraf moet toetsen op de verenigbaarheid met de grondrechten inzake privacy. Binnen het huidige regeerakkoord wordt deze eis ook opgelegd aan het bedrijfsleven en dienen organisaties een ‘Privacy Impact Assessment (PIA)’ uit te voeren om te evalueren of de privacy voldoende is geborgd in het geval van het aanleggen van databestanden met persoonsgegevens of dergelijk verwerkende systemen.

Het uitvoeren van een PIA brengt de nodige kosten met zich mee. Die kosten moeten in een aanvaardbare verhouding staan tot de risico’s die met de PIA in kaart kunnen worden gebracht. Het is aannemelijk dat het houden van een PIA voor het midden- en kleinbedrijf relatief vaak zal leiden tot een onevenredig zware verplichting indien deze niet weloverwogen en met juiste diepgang wordt ingezet.

Middels het beantwoorden van een aantal simpele vragen krijgt u snel inzicht of een PIA noodzakelijk is en eventueel met welke diepgang deze kan worden uitgevoerd. Binnenkort kunt u op onze website een evaluatieformulier downloaden.

Privacy impact assessment (PIA)

Den Haag, 29 oktober 2012 – In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA is opgenomen dat online privacy beter moet worden beschermd. Hiervoor krijgt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meer bevoegdheden om de privacy te waarborgen en te handhaven.

De uitwerking binnen het regeerakkoord is een verbreding van de motie- Franken waarmee de overheid privacybeperkende maatregelen vooraf moet toetsen op de verenigbaarheid met de grondrechten inzake privacy. Binnen het huidige regeerakkoord wordt deze eis ook opgelegd aan het bedrijfsleven en dienen organisaties een ‘Privacy Impact Assessment (PIA)’ uit te voeren om te evalueren of de privacy voldoende is geborgd in het geval van het aanleggen van databestanden met persoonsgegevens of dergelijk verwerkende systemen.

Het uitvoeren van een PIA brengt de nodige kosten met zich mee. Die kosten moeten in een aanvaardbare verhouding staan tot de risico’s die met de PIA in kaart kunnen worden gebracht. Het is aannemelijk dat het houden van een PIA voor het midden- en kleinbedrijf relatief vaak zal leiden tot een onevenredig zware verplichting indien deze niet weloverwogen en met juiste diepgang wordt ingezet.

Middels het beantwoorden van een aantal simpele vragen krijgt u snel inzicht of een PIA noodzakelijk is en eventueel met welke diepgang deze kan worden uitgevoerd. Binnenkort kunt u op onze website een evaluatieformulier downloaden.