Gemeenten zijn geen goede databeveiligers

Den Haag – 18-08-’14; NRC heeft bij 50 gemeenten onderzocht in hoeverre zij klaar zijn voor de decentralisatie van zorgtaken.

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg aan burgers. Denk aan ouders met een probleemkind, een chronisch gehandicapte die een aangepast bed nodig heeft of een bejaarde die thuiszorg wil. Ze doen dit in wijkteams, die ‘dichtbij de burger’ zorg leveren of doorverwijzen naar specialisten. Deze teams krijgen onder meer persoonsgegevens, medische dossiers, details over schulden, relatieproblemen en huiselijk geweld. Gemeenten moeten deze informatie opslaan en verwerken.

Risico is dat gevoelige informatie over ziekte, schulden of psychiatrische achtergrond te makkelijk wordt gedeeld in vergaderingen van de wijkteams. Maar het kan ook anders misgaan: een ambtenaar die als enige in de gemeente toestemming heeft om in computersystemen naar privacygevoelige informatie van burgers te zoeken, maar die zijn uitgeprinte dossiers vervolgens bij de printer laat rondslingeren. Ambtenaren die passwords op een post-it schrijven en die naast hun scherm plakken. Hoe dan ook komen stads- of dorpsgenoten meer over elkaar te weten dan voorheen. Uit onderzoek van de NRC bleek dat veel gemeenten nog onvoldoende zijn voorbereid op dat gevaar.

Bron: NRC Handelsblad,16 en 18 augustus 2014
Lees de complete artikelen hier: artikel NRC 16 augustus 2014 en artikel NRC 18 augustus 2014