Infrastructuur medische gegevensuitwisseling voortgezet

Den Haag, 14 december 2011 – Het bestuur van Nictiz heeft besloten dat de infrastructuur voor gegevens- uitwisseling in 2012 in gebruik blijft….

Na een eerder genomen besluit op 8 november 2011, om te stoppen met de infrastructuur omdat onvoldoende financiele garanties waren verkregen, kondigde Minister Schippers op 8 december aan dat het LSP blijft bestaan en zal worden gefinancierd door de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. De NPCF, VHN, LHV, KNMP richten de Organisatie van Zorgaanbieders op die de infrastructuur zal gaan beheren. De eerstkomende twee jaar financiert VWS het LSP nog voor 3,5 ton per jaar mee. Ook betaalt VWS het eerste jaar nog 1,5 miljoen voor de overgangsperiode van het klantenloket.

Inmiddels hebben verschillende partijen wel hun afkeuring geuit tegen dit plan, dat door sommigen een schoffering van de Eerste Kamer wordt genoemd.Er zijn echter ook voorstanders die het een groot pluspunt vinden dat patiënten nu zelf aan kunnen geven of zij worden opgenomen in het informatiesysteem.

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd

Den Haag, oktober 2011 – NEN heeft, in nauwe samenspraak met verschillende partijen uit de zorgsector – onder consensus de nieuwe afspraken voor informatiebeveiliging in de Zorg vastgelegd in de NEN 7510:2011.

De nieuwe versie is volgens verschillende partijen beter leesbaar dan de vorige versie en biedt nu in één document alle eisen aan die nationaal en internationaal gelden voor informatiebeveiliging in de zorg.

De gereviseerde norm is de herziening van NEN 7510:2004 en de daaraan gerelateerde NEN 7511-serie uit 2005. De herziene norm is tevens de Nederlandse variant van NEN-EN-ISO 27799, die aanwijzingen geeft voor het toepassen van de ‘Code voor informatiebeveiliging’ (NEN-ISO-IEC 27002) in de gezondheidszorg. Inhoudelijke wijzigingen zijn onder andere een normatief hoofdstuk over risicomanagement (conform ISO 27005) en een normatief hoofdstuk over kwaliteitsmanagement (conform ISO 27001).

bron: NEN

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd

Den Haag, oktober 2011 – NEN heeft, in nauwe samenspraak met verschillende partijen uit de zorgsector – onder consensus de nieuwe afspraken voor informatiebeveiliging in de Zorg vastgelegd in de NEN 7510:2011.

De nieuwe versie is volgens verschillende partijen beter leesbaar dan de vorige versie en biedt nu in één document alle eisen aan die nationaal en internationaal gelden voor informatiebeveiliging in de zorg.

De gereviseerde norm is de herziening van NEN 7510:2004 en de daaraan gerelateerde NEN 7511-serie uit 2005. De herziene norm is tevens de Nederlandse variant van NEN-EN-ISO 27799, die aanwijzingen geeft voor het toepassen van de ‘Code voor informatiebeveiliging’ (NEN-ISO-IEC 27002) in de gezondheidszorg. Inhoudelijke wijzigingen zijn onder andere een normatief hoofdstuk over risicomanagement (conform ISO 27005) en een normatief hoofdstuk over kwaliteitsmanagement (conform ISO 27001).

bron: NEN

Accreditation ISO/IEC 27001 Duijnborgh Certification

Utrecht, February 1, 2011 – The Accreditation Council has accredited Duijnborgh Certification for the ISO / IEC 27001.

On February 1, 2011 Mr Roelf Werkman (pictured right) of the Accreditation Council (RvA) officialy handed over the accreditation status to Mr Frank Kossen (pictured left), Managing Director of Duijnborgh Certification BV to certify Duijnborgh Certification against the ISO 27001 standard (Information Security management System).

With this Duijnborgh Certification is the fifth Certification Institute (CI) in the Netherlands that is entitled to certify organizations against the ISO/IEC 27001. With this accreditation, the Accreditation Council endorses the method and quality of certification activities implemented by Duijnborgh Certification BV. Due to the increasing demand of standardization of information from the market, organizations are looking for a party that pragmatic and focused organization the management of the organization can be certified. Many current and new customers in Duijnborgh therefore the value. Duijnborgh has been more than 7 years succesfull in IT audits and operational audit services to small and medium-sized organizations within the financial sector (ISAE3402), government and healthcare (NEN7510, GBZ, ZSP). Extension towards certification services is a logical next step which meets the market demand and the vision of Duijnborgh. Where major certification bodies often choose a foreign accreditation as UKAS has Duijnborgh Certification BV chosen the Dutch Accreditation Council because of the high quality level and the reputation of that public body within the Dutch market. Read more about the certification activities Duijnborgh on www.dbcert.nl

Accreditatie ISO 27001 Duijnborgh Certification

Utrecht, 1 februari 2011 – De RvA heeft Duijnborgh Certification de accreditatiestatus uitgereikt voor de ISO/IEC 27001.

Op 1 februari 2011 reikte de heer Roelf Werkman (foto rechts) van de Raad voor Accreditatie (RvA) de accreditatie status uit aan Frank Kossen (foto links), algemeen directeur van Duijnborgh Certification BV voor het certificeren van organisaties tegen de ISO-27001 norm (Informatiebeveiliging management systeem).

Hiermee is Duijnborgh Certification de vijfde instelling in Nederland die hiervoor is geaccrediteerd. Door deze accreditatie onderschrijft de RvA de werkwijze en kwaliteit van certificeringactiviteiten door Duijnborgh Certificatie BV. Vanwege de toenemende vraag van standaardisatie van informatiebeveiliging vanuit de markt zijn organisaties op zoek naar een partij die pragmatisch en organisatiegericht het managementsysteem van de organisatie kan certificeren.

Veel nieuwe en huidige klanten zien in Duijnborgh dan ook de meerwaarde. Duijnborgh is namelijk al meer dan 7 jaar succesvol in IT-audits en operationele auditdiensten bij kleine en middelgrote organisaties binnen o.m. de financiële sector (SAS70), overheid en zorg (NEN7510, GBZ, ZSP). Uitbreiding richting certificatie diensten is dan ook een logische volgende stap welke aansluit op de marktvraag en de visie van Duijnborgh.

Waar grote certificerende instellingen vaak kiezen voor een buitenlandse accreditatie als UKAS heeft Duijnborgh Certification BV gekozen voor de Nederlands Raad voor Accreditatie vanwege het hoge kwaliteitniveau van een RvA accreditatie en de bekendheid van dit overheidsorgaan binnen de Nederlandse markt.

Lees meer over de certificerende activiteiten van Duijnborgh op www.dbcert.nl

Duijnborgh Audit offers accountants Full-Service IT-audit

Nieuwegein, November 12th, 2009 – For Financial accountants Duijnborgh Audit has developed a full-service concept IT-audit.

 

 

 

Nowadays ICT is a integral part of the audit work of auditors. The extent to which the process leans at the ICT-supporting environment, determines the deployment of the IT auditor. For firms that do not employ full time IT auditors Duijnborgh Audit provides a good alternative: the Full-Service IT-audit concept. Review the ICT-related risks to be assessed correctly. We can offer these services at very low, competitive rates.

Our services for accounting firms is a proper interpretation of IT audit controls for financial statements, due diligence and risk management. We can support your audit practice with data analysis using the ACL tool for example. Our organization is a member of the professional organization of EDP auditors (NOREA) which has close links with the unions of financial accountants NIVRA and NOvAA. Our auditors are certified and qualified (RE).

Read more about our Full-service concept IT-audit for accountants

Duijnborgh Audit biedt accountants Full-Service IT-audit

Nieuwegein – Voor accountants die zelf de IT-audit functie niet hebben ingevuld, heeft Duijnborgh Audit een full-service concept ontwikkeld.

ICT is heden ten dage niet meer weg te denken bij de controlewerkzaamheden van accountants. De mate waarin de klant en het controleteam op de ICT-omgeving steunen, is bepalend voor de inzet van de IT-auditor. Voor de kantoren die geen fulltime IT-auditor in dienst willen (of kunnen) nemen, biedt Duijnborgh Audit een goed alternatief: het Full-Service concept IT-audit. Hiermee kunt u de ICT-gerelateerde risico’s op een juiste wijze laten beoordelen. Wij kunnen u deze diensten aanbieden tegen zeer scherpe, concurrerende, tarieven.

Onze dienstverlening voor accountantskantoren bestaat uit een gedegen IT-audit invulling bij o.m. jaarrekeningcontroles, due diligence onderzoeken en risicomanagement. Ook kunnen wij uw accountantspraktijk ondersteunen met data-analyses met gebruikmaking van o.a. ACL. Onze organisatie is lid van de beroepsorganisatie van EDP-auditors NOREA welke nauwe banden onderhoudt met de vakorganisaties van accountants NIVRA en NOvAA. Onze auditors zijn gecertificeerd en gekwalificeerd (RE).

lees meer over ons Full-service concept IT-audit voor accountants

Duijnborgh Audit partner NEN 7510 organization

Den Haag, November 1, 2009 – As from November 1th, Duijnborgh Audit is Partner of the Research Center NEN 7510. With this partnership Duijnborgh emphasize its role as leading party dealing with issues related standardization, the ISO 7510 and ISO 27001.

 

The Research Center NEN7510 is under the authority of the Dutch Standardization Institute (NEN) and provide explanations of care, support and tools. The main admission criteria for new partners of the Research Center NEN 7510 are:

– The partner is a reputable party dealing with several standards related topics. Preferably BS 7510 or    ISO 27001.
– Has extensive experience working with or implementing standards.

As an independent audit and consulting firm Duijnborgh Audit meets well to the admission criteria. The operations of Duijnborgh Audit focus to healthcare among others. Customers are NICTIZ (EPD, ZSP, GBZ), Academic Hospital Maastricht, Dutch Healthcare Authority, Huisartsendienst Drenthe, St. Franciscus Hospital Rotterdam, etc.

Duijnborgh Audit performs for serevral years now, on behalf of NICTIZ, EDP audits in different parts of the electronic exchange of patient files. With an integrated approach, developed specifically for healthcare, Duijnborgh Audit helps health organizations with the implementation of the NEN7510.

Want to know more? Please contact:

Duijnborgh Audit BV
Archimedesbaan 18-H
3439 ME Nieuwegein
Tel. 030-630 4108
Website: www.dbaudit.nl
E-mail: info@dbaudit.nl

 

Duijnborgh Audit partner Steunpunt NEN 7510

Den Haag – Duijnborgh Audit is m.i.v. 1 november 2009 partner van het Steunpunt NEN 7510. Met dit partnerverband wil Duijnborgh haar rol benadrukken als gerenommeerde partij die zich bezighoudt met de normalisatieverwante onderwerpen, de NEN 7510 en ISO 27001.

Het Steunpunt NEN 7510 valt onder gezag van Het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN) en voorziet zorginstellingen van uitleg, ondersteuning en hulpmiddelen. De belangrijkste toelatingscriteria voor nieuwe partners van het Steunpunt NEN 7510 zijn:

– De partner is een gerenommeerde partij die zich bezighoudt met een
of meerdere normalisatieverwante onderwerpen. Bij voorkeur NEN 7510 of ISO 27001.
– Heeft ruime ervaring met het werken met of het implementeren van normen.

Duijnborgh Audit voldoet als onafhankelijk audit- en adviesorganisatie ruimschoots aan de toelatingscriteria. De activiteiten van Duijnborgh Audit richten zich onder meer op de gezondheidszorg. Klanten zijn o.m. NICTIZ (EPD, ZSP, GBZ), Academisch Ziekenhuis Maastricht, Nederlandse Zorgautoriteit, Huisartsendienst Drenthe, St. Franciscus ziekenhuis Rotterdam, etc.

Duijnborgh Audit voert al jaren in opdracht van NICTIZ EDP-audits uit op verschillende onderdelen van het Elektronisch Patiëntendossier. Met een integrale aanpak, speciaal ontwikkeld voor de gezondheidszorg, helpt Duijnborgh Audit zorginstellingen met de invoering van de NEN7510.
Meer weten? Neem dan contact op met:

Duijnborgh Audit BV
WTC Papendorp
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
Tel. 088 – 160 1700
Website: www.dbaudit.nl
E-mail: info@dbaudit.nl

Medior IT-auditor

Profile:
As medior IT auditor you are deployed as IT auditor and consultant. You are involved in multiple projects simultaneously in several of our customers. Depending on your experience and the complexity of the contract you are doing this alone or in teams.

You have a relevant academic training (f.i. management information science, technical administration) and are (almost) graduated IT auditor. You have several years experience within the field of IT audit or accountancy.

You are an enthusiastic personality, you want to learn and share knowledge and have a dynamic and flexible institution. You shall easily contact and cooperation is a compentence. You are stress resistant. You also have good written and oral expression skills.

Salary Indication:
depending on training and experience (+ market).

Contact:
For more information about this function, please contact Frank Kossen, General Manager of Duijnborgh Audit, telephone 030-630 4108.