Audit UWV Gegevensdiensten (SUAG)

UWV Gegevensdiensten verzamelt, beheert en levert gegevens over werk en inkomen. (semi-)Overheidsorganisaties of ondernemingen, zoals de Belastingdienst, het CBS, gemeenten, en pensioenfondsen kunnen bij UWV Gegevensdiensten terecht voor gegevens over lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen van werknemers en uitkeringsgerechtigden. De meeste gegevens kunnen online worden bekeken.

UWV stelt voorwaarden aan Afnemers die de gegevens ontvangen en gebruiken. Een van deze voorwaarden is een auditverplichting: Afnemers zijn verplicht om de vermelde normen uit het auditreglement UWV Gegevensdiensten in de bedrijfsvoering op te nemen en jaarlijks een audit te laten uitvoeren.

Deze auditverplichting wordt middels het auditreglement SUAG nader ingevuld. De audit dient te worden uitgevoerd door een auditor die staat geregistreerd als Register EDP-auditor (RE) bij NOREA, Certificerend accountant (AA) bij NBA, of Register accountant (RA) bij NBA.

Wat kan Duijnborgh Audit voor u betekenen?

Duijnborgh Audit kan de audit UWV Gegevensdiensten voor uw organisatie uitvoeren. We kunnen desgewenst de audit ook in het licht van ENSIA (ENSIA staat voor: Eenduidige Normatiek en Single Informatie Audit) uitvoeren. We kunnen deze audit bijvoorbeeld uitvoeren samen met DigiD of andere IT-audits in uw organisatie. Dit kan efficiencyvoordelen opleveren en daardoor flink schelen in de totale kosten.
Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, neem dan contact op met Frank Kossen of Vincent van der Velde van Duijnborgh Audit op telefoonnummer 088-1601700.