Audit CvO gegevens RDW

Vanaf 1 oktober 2015 is voertuigen inschrijven op basis van een digitaal Certificaat van
Overeenstemming (CvO) de nieuwe standaard.
Inschrijven op basis van typegoedkeuringen kan vanaf die datum niet meer. Fabrikanten kunnen rechtstreeks digitale CvO’s aanleveren bij de RDW. Het aanleveren van het digitale CvO is de start van de inschrijving van een nieuw voertuig. Een fabrikant is hier verantwoordelijk voor.
Indien importeurs niet door de fabrikant digitaal getekende CvO’s aanleveren bij de RDW dienen deze importeurs:
1. in het bezit te zijn van de erkenning “versnelde regeling”,
2. jaarlijks een assurancerapport op te leveren, zodat de RDW het toezicht op basis van de
erkenning adequaat kan uitvoeren.

De importeur dient jaarlijks vóór 31 maart na het betreffende kalenderjaar een assurancerapport van een gecertificeerde auditor conform de richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors (3000) van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) of een vergelijkbare (buitenlandse) standaard aan de RDW te verstrekken. De gecertificeerde auditor dient aangesloten te zijn bij de NOREA of een vergelijkbare (buitenlandse) beroepsorganisatie, die kennis en
onafhankelijkheid van de auditor borgt.

Wat kan Duijnborgh Audit voor u betekenen?
Duijnborgh Audit kan de audit ‘CvO gegevens’ voor uw organisatie uitvoeren. Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, neem dan contact op met Frank Kossen of Vincent van der Velde van Duijnborgh Audit op telefoonnummer 088-1601700.