Testimonials

Gemeente Edam-Volendam over het DigiD assessment

“Na een eerste, negatieve, ervaring met een auditkantoor in 2013, is de gemeente Edam-Volendam op zoek gegaan naar een ander bureau. We zijn toen via een andere gemeente in contact gekomen met Duijnborgh Audit. Na een eerste gesprek hebben we de opdracht aan Duijnborgh gegund. We hebben daar geen spijt van. Duijnborgh denkt prima met ons mee. We worden streng maar rechtvaardig beoordeeld en de auditor weet waar hij het over heeft. Dat vertaalt zich in waardevolle adviezen ter verbetering, waarmee we echt iets kunnen. Op deze manier ziet onze gemeente ook echt het nut in van dit assessment. Elke keer de lat iets hoger, want het kan vanzelfsprekend altijd nog beter.”

Remco Rekoert, informatiebeveiligingsfunctionaris gemeente Edam-Volendam

Jurjen de Vries retailmanagement over ISAE3402 audit

“Wij kijken met grote tevredenheid terug op dit project en wij kunnen de werkwijze die wij samen met Duijnborgh Audit hebben gehanteerd van harte aanbevelen…
Duijnborgh Audit heeft Jurjen de Vries Retailmanagement & Efficiency begeleid bij het proces om te komen tot een ISAE 3402 certificering.Certificering was niet het doel op zich. Het project dat wij met Duijnborgh zijn aangegaan was gericht op verbetering van onze interne processen gerelateerd aan ontwikkeling, onderhoud en beheer van de software. Duijnborgh heeft zich schouder aan schouder met ons opgesteld, en ons begeleid door het project. Praktisch, zeer plezierig, steeds gericht op resultaat. Duijnborgh heeft het werk inhoudelijk niet gedaan, maar gecoacht, zodat wij zelf, door te doen, de kennis hebben opgedaan en meteen in de praktijk hebben kunnen brengen.”

Sytse Terpstra,partner Jurjen de Vries Retailmanagement & Efficiency b.v.

Over Jurjen de Vries Retailmanagement & Efficiency: Jurjen de Vries is een compact arbeidskundig adviesbureau en opereert geheel in food en non-food retail. Naast consultancy heeft het bureau een sterk ICT component. Ter ondersteuning van de consultancy is standaard software ontwikkeld waar ongeveer 3000 organisaties gebruik van maken. Lees meer op:www.jurjendevriesretail.nl

WebElect over ISAE3402 audit

“Wij kijken terug op een plezierige samenwerking. WebElect beschikt nu over een gedegen kwaliteitsplan, op basis waarvan Duijnborgh haar auditrapport kon maken en de verklaring kon afgeven. Een aantal van onze klanten vroeg WebElect om een certificaat, waaruit zou blijken dat de ter beschikking gestelde personeelsgegevens bij WebElect in vertrouwde handen zijn en dat men op een integere verkiezingsuitslag mag rekenen bij gebruik van de software van WebElect.
Via het internet zijn wij met Duijnborgh Audit in contact gekomen. Samen hebben we geconcludeerd dat met een ISAE3402 verklaring Type 1 aan de vraag van onze klanten invulling kon worden gegeven. Dit op basis van de vragen, de omvang van WebElect en de beperkte tijd, die ons door de klant gegeven werd.
In prima samenwerking werd een auditproces opgezet waarbij in korte tijd op een interactieve wijze een kwaliteitsplan voor WebElect werd gemaakt. Nauwelijks 3 maanden na het eerste contact werd na een audit op 26 april 2013 het certificaat aan ons uitgereikt. Door dit traject is de aandacht voor veiligheid en integriteit bij WebElect nog meer centraal komen te staan.”

Rudolf Sloof, directeur WebElect

Over WebElect: WebElect verzorgt voor haar klanten digitale verkiezingen voor ondernemingsraden, pensioenraden en medezeggenschapsraden via het internet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van personeelsgegevens, waarmee een zogenaamd kiesregister wordt samengesteld. Lees meer over WebElect op: www.WebElect.nl

BAM-Poort van Bunnik over EDP-audit

“Duijnborgh Audit heeft bij ons de jaarlijks verplichte EDP-audit van ons Prestatie Meet Systeem uitgevoerd. We zijn blij met de prettige en deskundige wijze waarop dat is gegaan en we gaan aan de slag met de waardevolle adviezen. Poort van Bunnik was als samenwerking van BAM bedrijven verantwoordelijk voor de verbreding van de A12 tussen Utrecht en Veenendaal en is tot 2032 verantwoordelijk voor het onderhoud van dit weggedeelte. In deze onderhoudsfase moeten wij zelf nauwkeurig monitoren of de weg nog aan alle eisen voldoet en op basis van een ingewikkelde – in het contract overeengekomen – berekening de kwartaalvergoeding uitrekenen. De resultaten van de monitoring leggen we minutieus vast in het Prestatie Meet Systeem. Hierin is de geautomatiseerde berekening van de kwartaalvergoeding geïntegreerd. De resultaten van de EDP-audit geven ons en onze opdrachtgever Rijkswaterstaat het vertrouwen dat vastlegging van informatie en de berekening betrouwbaar is en leidt tot de juiste kwartaalvergoeding.
In het audittraject heeft Duijnborgh Audit door een pragmatische aanpak deze audit op een kritische, degelijke en opbouwende manier uitgevoerd. De gesprekken, die in een goede sfeer verlopen, geven ons inzicht in mogelijkheden om verdere verbeteringen door te voeren waar wij en onze klanten in volgende projecten van kunnen profiteren. Volgend jaar zal de EDP-audit opnieuw door Duijnborgh Audit worden uitgevoerd.”

Kasper van Esch, Projectorganisator BAM Wegen

Poort van Bunnik is als samenwerkingsverband van BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel, BAM Infratechniek en BAM Infraconsult verantwoordelijk voor financiering, ontwerp, realisatie en onderhoud van de A12 tussen Utrecht-Lunetten en Veenendaal. Voor meer informatie:  www.poortvanbunnik.nl of www.bam.nl

DUNEA over audit software ontwikkeltraject

“Duijnborgh Audit heeft eind 2011 een IT-audit voor Dunea uitgevoerd. Zij hebben in het traject heel goed meegedacht en zich flexibel opgesteld. De aanleiding was een softwareontwikkeltraject dat –door allerlei oorzaken- niet liep zoals het zou moeten lopen, en uiteindelijk was bij Dunea het vertrouwen in een goede afloop verdwenen. Het vaststellen van de aanpak en scope van de audit is een lastige klus geweest, omdat de uitgangspunten van Dunea en van de softwareontwikkelaar nogal uiteen liepen. Hierin heeft Duijnborgh heel goed meegedacht en zich flexibel opgesteld. Het onderzoek is door Frank Kossen en Dennis Wolthuis van Duijnborgh Audit op een deskundige, onafhankelijke en voor alle partijen prettige wijze uitgevoerd. Met het rapport hebben wij voldoende inzicht gekregen in wat er fout is gegaan, en kunnen wij samen met de ontwikkelaar het traject weer opstarten.”

Rebecca van Es, Afdelingsmanager Informatiemanagement DUNEA

Over Dunea: Dunea produceert en levert lekker drinkwater aan circa 1.2 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dunea beheert de prachtige duinen tussen Monster en beschermt daar de drinkwaterwinning. http://www.dunea.nl